Хипермерност

Тема на броя


Издателство "Парадигма" - на 14-ти щанд на Панаира

| 2009-05-16


Издателство "Парадигма" има за поле на дейност университетската литература със специално внимание към хуманитарната й част. На щанд № 14 на Пролетния панаир на книгата в НДК публиката ще може да се срещне с най-новите издателски постижения. Някои от тях са:

"Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой" от Мария Тодорова. Изданието, дело на многогодишните наблюдения на авторката, хронологически обхваща почти два века, в които се гради посмъртната съдба на най-голямата фигура от националния ни пантеон. Книгата започна и завършва с два дебата, разглеждането, на които оформя своеобразната й рамка. Първият, е актуалният през 80-те години спор за костите на Левски и погребването му в църквата „Св. Петка Самарджийска", който Хайтов води с археолози и историци, а вторият, е огласеният през последното десетиление въпрос за канонизирането на "дякон Игнатий Васил Левски", при чието представяне авторката анализира причините за двойнствената оценка за героя. Книгата събира между страниците си разнородни проблеми, обединени от личността на Васил Левски. Тя, безспорно, ще бъде интересен текст за всеки български читател.

"Три етюда върху българския XIV век" - автор Васил Гюзелев. Книгата на академик Гюзелев разглежда стопанските и политическите отношения на Българското царство с Венеция, Генуа и Византия. Многобройни цветни илюстрации в книгата са свързани с изложението и целят да създадат реална и видима представа за историческите лица, събития и живота през XIV век .

"Националният интерес в българската политика" от Мария Пиргова. Тази книга няма монографичен характер. В нея са събрани различни текстове, отпечатвани или произнасяни при различни поводи. Хронологичната рамка обхваща периода 2002-2007, времето от българската покана за членство в НАТО до първите последици от пълноправното ни членство в Европейския съюз. В жанрово отношение поместените материали са изключително разнообразни: научни студии, публични доклади, статии в периодичния печат, интервюта.

Други нови заглавия, които интерсуващите се читатели могат да намерят на щанд № 14 са книгите с медицинска насоченост - "Кохлеарната имплантация в детска възраст" от Неда Балканска и "Хроночини бъбречини заболявания" от авторите Боряна Делийска и Стефан Кривошиев.

На електранния каталог на издателството - http://www.bsph.org/paradigma - читателите могат да се запознаят и с останалите издания на "Парадигма" по-голяма част, от които ще бъдат изложени на Панаира на книгата.


2009-05-16 | Прочетена: 1783