Горско право § екосистемни услуги

Илиан Точев


Горско право § екосистемни услуги

Илиан Точев

ISBN 978-619-154-385-4

 

Настоящата монография има предназначението да посочи основния предмет на горското право, елементите на регулаторната рамка за устойчивото управление на горите и екосистемните услуги, които ползват хората. Горите са многофункционални и изпълняват икономически, социални и екологични функции. Те осигуряват местообитания за животни и растения, и играят първостепенна роля за смекчаване на последиците от изменението на климата и други екологични услуги. 

Авторът Илиан Точев е доктор по международно право, главен секретар на Изпълнителна агенция по горите от 2015 г. до 2019г, впоследствие директор на дирекция „Правно-административни дейности“ в Изпълнителна агенция по горите.

 

Книгата може да бъде закупена оттук - https://knigite.bg/ebook/ebook_new.php?pid=480


2020-05-08 | Прочетена: 623