Полъх за промяна

Културни новини


НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” – СМОЛЯН 2019

Съюз на българските писатели | 2019-09-26


Във връзка със 100-годишнината от рождението на големия български писател Николай Хайтов, Община Смолян и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за книги с белетристични или публицистични творби на творци от цялата страна, които пишат в Хайтовата литературна традиция, а произведенията им са с ярки художествени и общественозначими качества, посветени или свързани с Родопа планина, с родолюбиви и хуманни послания.

Книгите следва да бъдат издадени през периода 2017-2019 година.

Професионално жури ще определи носителя на литературната награда.

Националната литературна награда „Николай Хайтов” има парично изражение в размер на 1000 (хиляда) лева и е съпроводена с грамота. Тя ще бъде връчена по време на тържествата, посветени на празника на Община Смолян - 21октомври 2019 г.

Книгите да бъдат изпращани в два екземпляра, в срок до 30 септември 2019 г. включително, на адрес:

4700, град Смолян

Бул. „България” № 12

Общинска администрация

На вниманието на: Ангел Добриков


2019-09-26 | Прочетена: 518