Кнут Йодегорд

Камелия Иванова


Knut OdegardКнут Йодегорд е един от най-известните съвремени норвежки поети. Автор е на около десет книги с поезия и множество преводи. Носител на много награди, той пътува между Исландия и Норвегия. През 1992г. става католик и творчеството му поема нова посока.
Кнут Йодегорд е основател и почетен председател на Международния фестивал в Бьорсон в Норвегия. Един ежедневник в Осло пише следното за Кнут Йодегорд: „Норвегия си няма придворен поет. Но Нoрвегия има поет от европейски мащаб в лицето на Кнут Йодегорд...”
Но, ако оставим този официален тон и тези официални данни, от личния си контакт с него, мога да допълня – Кнут е един много жизнен, с особен чар човек, много креативен и с невероятно чувство за хумор. Сякаш е роден с усмивката си и със слънчевото си присъствие, независимо че е от северна страна, със странна жизненост в сините си очи и с много топлина в жестовете.Едно кратко блиц-интервю, специално за "Буквите", с Кнут Йодегорд

- Is it your first visit to Bulgaria?
- Yes.

-If you have to describe your compatriots in three short sentences, what would you tell us about them?
- My compatriots have strong ties to the nature, we love walking in forests and mountains, also watersport.  We are also interested in culture, like literature, art, theatre and film.  We are now among the most wealty countries of Europe, thanks to the oil and gas from the bottom of our ocean.  We have a strong culture for democracy and equality.

- And when you go back to your country, how would you describe the Bulgarians?
- The Bulgarians are very friendly, open-hearted and generous.  They also have great interest in creative arts and literature, and they are proud of their history and their language.

-  And Bulgaria?
- What a amazing country, so varied with the inland with forests and the nice villages at the coastline of the Black Sea.  I think Bulgaria has great potensials, also economically.

- What are the three  main characteristic features of your country?
- Norway has the long coast-line to the Atlantic Ocean, the fjords which are going deep into the country and the high mountains.  We also have large forests, waterfalls and wonderful rivers, and a lot of wild animals.

- If you could take only three things with you from Bulgaria, (not necessary concrete objects/things), what would they be?
- Your warm and happy attitude, your good red wine and your understanding of how important the national language and national literature is.

- Describe yourself in a few sentences...
- I am a male, educated with a doctorate in literature, a very creative person who is a professional writer and poet – and with a variety of interests in history, nature, culture…

- What would make you come back to Bulgaria again?
- I don´t need more reasons, I am already in love with Bulgaria.


Thank you!


-    За първи път ли сте в България?
-    Да

-    Ако трябва да опишете своя народ с няколко думи, какво бихте казали за него?
-    Моят народ има силна връзка с природата, ние обичаме да ходим в горите и планините, а също така и водните спортове. Интересуваме се от  културата -  литература, изкуство, театър и кино. Сега сме сред най-добре развитите страни в Европа, благодарение на нефта и газа от дъното на океана ни. Ние имаме силна култура за демокрация и равенство.

-    А когато се завърнете в родината си, какво ще разкажете за българите?
-    Българите са много приятелски настроени, открити и щедри. Те също имат голям интерес към творческите изкуства и литература, а и се гордеят с историята си и езика си.

-    А за България?
-    Каква удивителна страна!  Тя е толкова разнообразна,  с горите си по вътрешността  и прекрасните села по крайбрежието на Черно море. Мисля, че България има голям потенциал, икономически и всякакъв.

-    Ако трябва да ни разкажете в три изречения за своята Родина, кои биха били те?
-    Норвегия е дълга крайбрежна линия на Атлантическия океан, характерна със своите на фиорди, които са дълбоко в страната, както и с високите планини. Ние също имаме големи гори, прекрасни водопади и реки, както и много диви животни.

-    Ако можете да вземете със себе си само три неща от България (това могат да бъдат и абстрактни неща), кои биха били те?
-    Вашите топли и щастливи нагласи (атитюди), прекрасното ви червено вино и разбирането ви за това колко са важни националната литература и език.

-    Разкажете ни с няколко думи за себе си...
-    Аз съм мъж, с високо образование, докторска степен по литература и съм много творческа личност. Професионален писател и поет - и с разнообразни интереси в областта на историята, природата, културата…

-    Кое е онова, което може да ви накара да се върнете в България?
-    Нямам нужда от причини, за да се върна в България. Аз вече съм влюбен в България.
 
Благодаря.
Въпросите зададе и преведе Камелия ИвановаПрез 2007г. издателство „Български писател” издаде поемата на Кнут Йодегорд – „Мèса”. Структурата й е паралелна с пази на „Военен реквием” на Берджамин Бритън. Тъмните сили в човешката личност са вкарани в католическата Меса, която се изпълнява в пространство, побиращо всичко човешко...

Откъс от поемата „Мèса”
 
(Christe eléison)

*
Защо лъжеш
и казваш, че си мой баща? Просто си сложи
белите ръкавици на ТВ шоумен. Ти си онзи,
който изстрелва куршумите в лицето ми, силно заредените
пружини, с които стреляш ти. Аз не разбирам
пъзела: числа и
фигури? Сънувах,
че съм  в рая с един познат
барман. После ти дойде
и той изчезна яко
дим. Просто си сложи

белите ръкавици на ТВ шоумен: ти
не си баща ми.

Защо не мога да излизам както ми харесва?
Защо не ме освободиш,
татко? Ето паспорта ми.

Защо всички картини се превръщат в чудовища?
Виж, ето паспортната ми снимка: защо ме превръщаш
в чудовище?

(Kyrie eléison)

Изгорено,
раздробено, лицето ми е виолетово,
все още висящо в огледалото: ей така.

Какво си намислил, обезобразявайки лицето ми, татко?
Вместо туй, не можеш ли да ме гримираш, за да стана Хубава жена?

Шумолене като от листа. Долавя се шум
на парфюм и огледало,

което се разпада:

смрад. Матка, отстранена при операция
в купа със боклук.

Защо ме стерилизираш непрекъснато, татко?

(Christe eléison. Christe eléison)

*

Аз съм безнадеждно хванат тук. В това
тяло. Не мога да се отърва
от него. Някаква миризма
се долавя от подземието, дъските на пода
са целите в пукнатини. Това е Касапинът, който коли
там долу, остра миризма, която
се просмуква ли, просмуква. Татко
иска да ме вземе със себе си, да отнесе вътрешностите
на вълнистата рекичка, те трябва
да се измият. Октомври е, месецът
нараства златен и онова, което разрушава

трябва да се оттече. Но аз съм хванат
тъй здраво в това тяло, тук вътре. От подземието
приижда миризма, сурова.

(Kyrie eléison Kyrie eléison)Kyrie eléison, гр. – Господи, помилуй.
Christe eléison, гр. – Христе, помилуй.
Превод Валентин Кръстев


2008-07-08 | Прочетена: 2387