Приказките на Мели

Христо Каменов Милена Каменова


Мели в приказния свят

Тази вечер Мели си легна рано. Затвори очи и веднага заспа. Започна да сънува, че е в приказния свят. Озова се в парка, в който живееха всички приказни герои. До големия дъб бе Вила Вилекула – къщата на Пипи Дългото чорапче. Мели реши да почука на вратата на Вила Вилекула. Качи се на верандата, нерешително пристъпи към вратата и почука. Чу се глас: 

— Влез! – беше Пипи с изцапани ръце от тестото, което месеше.

Мели плахо се доближи до Пипи и поздрави.

— Добър ден, извинявам се, че нахлух без покана, но... – Пипи бързо я прекъсна.

— Настанявай се на дивана до Томи и Аника, защото в момента съм заета. Правя курабийки – каза Пипи.

Мели прекоси хола и стигна до дивана. Там бяха седнали Томи и Аника. Мели любезно поздрави. Двете деца също отвърнаха на поздрава.

В този момент се появи и господин Нилсон – маймунката на Пипи. Господин Нилсон започна да играе с косата на Мели. Играта приключи бързо, защото Пипи се провикна:

— Идвайте всички, курабийките са готови.

Всички тутакси се озоваха до Пипи. Ядоха, пиха и се забавляваха много. Изведнъж Мели се сети, че трябва да навести и останалите в парка. Сбогува се с Пипи, Томи, Аника и господин Нилсон и обеща някой ден да се върне.

До Вила Вилекула се издигаше и блокът, в който живееше Дребосъчето. А на покрива на сградата живееше и пълничкият господин Карлсон.

Мели почука на вратата, където живееше Дребосъчето. Вратата се отвори. Показа се малко русо момченце на около 10 години. Това бе Дребосъчето, което се радваше да види Мели, макар че не я познаваше. Двамата се запознаха. Дребосъчето попита Мели дали искат да се позабавляват. Естествено Мели не отказа.

След минута двамата се озоваха на покрива, където живееше и Карлсон. В този момент той обядваше и не искаше да го безпокоят, докато не приключи.

След малко пред двете деца се показа малък господин с перка на гърба. Това беше Карлсон.

След като се запознаха Мели и Карлсон, тримата решиха да си поиграят на покрива. Това им омръзна бързо. След малко Мели сподели мечтата си пред новите си приятели. А тя беше, че Мели иска да лети. Карлсон това и чакаше.

Изведнъж изригна:

— Бързо и двамата се качвайте на гърба ми.

Мели малко се страхуваше, но не дочака втора покана. Мели и Дребосъчето се метнаха на гърба на Карлсон и полетяха. По време на полета разгледаха целия град отвисоко и много се забавляваха.

Мели се сети, че има още много приятели в парка, които трябва да посети. Сбогува се с Дребосъчето и Карлсон и тръгна.

 


2020-05-08 | Прочетена: 519