Полъх за промяна

Нови български книги


КОНКУРС ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ РОМАН НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

|Фондация Елизабет Костова | 2019-09-30


Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обявява конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език.

І. Критерии за допустимост на кандидатите:

1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература.
2.
 Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство.
3.
 Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език.
4.
 Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман.
5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс.
► Селекцията се осъществява от международно жури.

ІІ. Документи за кандидатстване:

Ако желаете да кандидатствате, необходимо е да подготвите следните документи:
1)
 Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК;
2)
 Професионална биография (написана в разказвателна форма, а не в CV формат) на кандидатстващия писател (максимум 300 думи). Биографията трябва да бъде на английски език;
3)
 Синопсис на романа, с който се кандидатства (максимум 1500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език;
4)
 Откъс от издаван на български език роман: минимум 25, максимум 50 стандартни страници (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 45 000 и 90 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта. Откъсът трябва да бъде преведен от български на английски език. 

Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате.  Приемат се файлове с разширение: “.doc”/ “.docx”.

ІІІ. Краен срок за кандидатстване:

Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3) и 4), на Милена Делева, на имейл: mdeleva@ekf.bg, до 17.00 ч. на 19 декември (четвъртък) 2019 г.
Моля, въведете като тема на имейла: „Конкурс за писатели, САЩ – 2019 г.”.

ІV. Информация за проекта:

Проектът се реализира в партньорство с американското издателство „Open Letter Books” и с финансовата подкрепа на национален фонд "Култура".

До момента в рамките на проекта са подкрепени следните заглавия: 

  • „Захвърлен в природата” от Милен Русков (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2011); 
  • „18% сиво” от Захари Карабашлиев (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2013); 
  • „Кратка повест за срама” от Ангел Игов (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2013); 
  • „Това е както става” от Албена Стамболова (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2013); 
  • „Партиен дом” от Георги Тенев (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2015).
  • "Една и съща нощ" от Христо Карастоянов (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2017).
http://ekf.bg/news/article/226


2019-09-30 | Прочетена: 510