Завръщането на Оле

Мила Хрисона


Завръщането на Оле

Мила Хрисона

ISBN: 978-619-154-387-8


ВЪВЕДЕНИЕ

 

Време е за сън, деца,

стига ви, за днес, игра,

ето – мръкнало е вече,

кой най-бързо се съблече?

Ако сте послушни, даже,

приказка ще ви разкажа,

а във нея, знайте всички, 

е героят ОЛЕ-ЗАТВОРИ ОЧИЧКИ!

Кой е Оле ли? Сега ще обясня,

слушайте внимателно, деца: 

Във един далечен ден,

е живял писател  АНДЕРСЕН,

той написал за децата

много приказки, от тях едната

е за  Оле-Затвори очички,

вярвам, че е четена на всички.

Приказката му, известна,

със това е интересна – 

чудна сила дал на Оле

на децата да говори

със вълшебен, нежен глас,

щом заспят във ранен час,

приказки да им разказва,

чудеса да им показва…

Но добрият Андерсен умрял,

как без него Оле би живял?..

Скрил се Оле в горската дъбрава

и потънал във забрава,

в тъмна пещера се сврял,

без децата Оле залинял,

мислел си за светлите очички

и за палавите, рошави главички,

но при тях не можел Оле сам

да отиде, да ги гали с длан – 

нямало го Чудният Писател вече

да го води при децата вечер…

„Оле е създаден за децата,

те са вечни по Земята,

Оле е безсмъртен, затова

при децата ще го доведа!..“

Тъй реших. Намерих пещерата,

влязох смело в тъмнината,

хванах нежно Оле за ръка

и погалих го с тъга, 

казах му, че хиляди деца

го очакват през нощта,

че без него трудно те заспиват,

че със него леко ще почиват,

че, за тях, е мил, желан,

че сънят им, с него, е мечтан,

че ме питаха, дори:

 

„Олето къде е и защо се скри?“

Зарад тях се осмелих,

иначе едва ли бих,

и дойдох  да го помоля,

да изпълни детската им воля…

Той чадърчетата бавно взе,

дъх дълбоко си пое

и, напускайки на пещерата мрака,

много тихичко заплака…

Оле ми се довери

и домът ми озари!

Много вечери будувахме със Оле,

много дълго Оле ми говори

и очакваше, със трепет, този час

да застане той, деца, пред вас!

Може малко да е изменен,

но вината няма да е в мен –

нищо с векове на място не стои,

всичко на Земята се мени...

Почвам приказките вече

със безсмъртното човече!


Книгата може да бъде намерена тук - https://knigite.bg/book_new.php?pid=483


2020-06-03 | Прочетена: 557