Шлифоване на текст

Даниела Великова

1. Избягвайте ненужни наречия, бройни числа и епитети като - винаги, веднага, тогава, повече, вече, един, много, малко, няколко, някакъв, други, след това, преди това, после, сега. Те в повечето случаи дублират смисъл на глагола или не казват нищо допълнително и важно.
Пример: "Тя веднага скочи. Взе няколко листи от бюрото, извади един химикал от чантата си. И вече бе готова да записва.". Но "Тя скочи! Взе листи от бюрото, извади химикал от чантата. И бе готова да записва." - казва достатъчно.
2. Избягвайте думи като - свой, своя, си, него, нея, му, им, той, този, онзи. Те могат да се пропуснат.
Пример - "Той я докосна с ръката си!", в "Докосна я с ръка!" смисълът не е променен.
3. Избягвайте повторения на дублиращи се по смисъл думи в едно изречение.
Пример - "Мислите и разсъжденията не го насочват правилно!". В случай „мисли" и „разсъждения" означават едно и също.
4. Старайте се да не пишете една до друга думи, започващи с една и съща буква, още повече с еднакъв брой срички. Не трябва да се разполагат една след друга и думи с шептяши съгласни. И едното, и другото не звучи красиво.
Пример 1 - "Притискаш приятел като противник!", "противник" може да се смени с "враг" и "приятел" с "другар".
Пример 2 - "Гошо се плаши от пушека!". Три "ш" в изречение и то едно след друго могат да затруднят дори добър диктор.
5. Избягвайте еднокоренни думи в изречение. Както и думи с еднакви окончания.
Пример 1 - "Ученикът учи в училище." "Ученик" може да се замени с "момче", "учи" с "получава знания".
Пример 2 - "Механизацията изисква колективизация!" може да стане "Механичният процес изисква колективна работа.".
6. Избягвайте дългите и тежки изречения.
Пример - "Той написа писмото си, в което успя да изкаже чувствата, които изгарят сърцето му и блокират умът му само върху един образ, този на любимата жена.". Изречението може да се раздели на няколко и да се съкратят седем ненужни думи. - "Той написа писмото. С него успя да изкаже чувствата си. Те изгарят сърцето, блокират умът му върху един образ. Любимата жена."
7. Избягвайте думи паразити, които не носят информация като: обаче, разбира се, обикновено, имено, наистина, въобще, по принцип, и така, просто, като че ли, междупрочем, видимо, понеже, действително, впрочем, още повече, все пак, да кажем, както е прието да се казва и прочие.
8. Докато работите над диалог, следете дали в разговорната реч хората ползват такива изрази като Вашите.
Пример - "Иване, ще се грижиш ли за котето, докато ме няма? То се нуждае от пълноценна храна за своето развитие, вода да не се дефидратира и социални контакти, за да не изпадне в депресия.". Никой не говори така в ежедневието. По-реално е: "Иване, ще се погрижиш ли за котето, докато ме няма? Носи му храна и вода всеки ден и от време на време си поигравай с него.".
Изключение от това правило може да има, ако авторът специално държи по сюжет героят да се изразява с книжовни думи или научни термини.
9. При възможност избягвайте авторски коментари, вмъкнати в диалога. Най-вече изрази като - "той каза", "тя говори" и прочие.
Пример - Мъжът гледа жената в очите.
- Ти си най-красивата жена за мен! - Каза той.
- А ти си най-подходящият мъж за мен! - Отговори тя.
Ако махнем "той каза" и "тя отговори", смисълът не се губи. И на читателят му става ясно кой какво казва.
10. Старайте се да избягвате клишета. Те придават на текста тривиален характер.
11. Избягвайте сложни, непознати, рядко употребявани думи. Читателят трудно преминава през тях.
12. Като давате имена на героите, старайте се да не започват с една и съща буква. Читателите трудно се ориентират, ако един герой се казва Емо, друг Емануил, трети Емилиян.
13. Абзаците не трябва да са по-дълги от 15 реда. Текст се чете по-лесно, ако е разбит на фрагменти.
14. Разбивайте книгата и на глави - по същата причина.
15. По възможност избягвате умалителни и ласкателни думи.
16 Не описвайте героите с повече от две-три изречение. Дългите описания уморяват. Всички харатерни черти могат да бъдат добавяни допълнително и постепенно по време на повествованието.
17. Когато представяте за първи път герой, не описвайте негови все още с нищо непотвърдени черти.
Пример - „Той има красиво, волево лице!" - Силата на волята се проявява в делата, а не в лицето.
18. Ако авторът иска някоя негова мисъл да се приеме като абсолютна истина или идея без алтернатива, трябва да я каже кратко и ясно.
Пример - "На война като на война!".
Може да се ползват за контраст и две съставни изречения.
Пример - "Няма човек - няма проблем!".
За пълнота и завършеност ползвайте и три компоненти.
Пример - "Ум умува, ум царува, ум патки пасе!".
Но четири и повече елемента вече звучат тежко и трудно за помнене.
19. Ярки, запомнящи се думи, фрази и сравнения не трябва да се ползват два пъти.
Пример - ако сте описали една мома, стройна „ като фиданка", а представите приятелката й висока „като топола", това създава впечатление за беден език.
20. Една от най-разпространените грешки на начинаещите писатели е смесване на времена. В един абзац, дори в едно изречение се срещат минало и сегашно време.
Пример - "Той разглеждаше витрината и каза: "Ще купя това!".
Изключения - ако за героят е неграмотен човек, може да се изразява неправилно само в диалози.
21. Много писатели имат любими думи, които вмъкват автоматично в текста. В резултат на това в една страница могат да се срещнат няколко "вероятно", "просто" и подобни. Четете внимателно текстовете си. Забележете Вашите думи "паразити" и ги махнете или заменете със синоними.
22. Старинните думи в повече случаи звучат нелепо, освен ако не става въпрос за исторически произведения.
23. Използвайте жаргони само в пряка реч или разкази от първо лице. И то при условие, че това съответства на характера и статуса на героя. Като правило подобни фрази звучат вулгарно.
24. Избягвайте да утвърждавате очевидни неща.
Пример - "Той безмълвно мърда устри, като че говори нещо."
25. Като напишете едно изречение, прочетете го. Следете да няма повтарящи се думи.
Пример - "Той докосна ръката й с ръката си, целуна устните й с устните си, притисна гърдите й към гърдите си.". Ще звучи по-добре като: "Той докосна ръката й, целуна устните й и я притисна към гърдите си."
26. Представките в българския език го правят невероятно колоритен, но понякога излишно утежняват речта и не казват нищо повече от това, което самият корен на думата ни подсказва. Най-често думи като: "попитам", направя", "помисля", "разговарям", "извадя", "преместя" и други подобни, е добре да се ползват без представки - "питам", "правя", "мисля", "говоря", "вадя", "местя".2009-05-01 | Прочетена: 2987