”Като Калина” - книгата, която се чете на един дъх и те оставя без дъх

Красимир Тенев


Нямаше други пожари в този ден, освен пожарите в стиховете  поетесата Галена Воротинцева.  Иначе щях да бъда изправен пред труден избор - да продължа да чета от това обсебващо удоволствие или да изпълня дълга си, почти с нежелание! Естествено, бях чел всичките и стихове един по един, на малки порции, още преди да я има  книгата. Всеки един от тях сам по себе си е завършена цялост, но комплексното им въздействие е различно.

Преживяванията на лирическата са трогателни, истински и въздействащи. Но те   предизвикват не само размисли - тя поставя поставя морални казуси.

"И поздрав за това че си размислил!"

( "Последна гара")

Сурова вярност на дълга*" заставя нейния герой да пренебрегне любовта. Да я пожертва. Труден избор, като на война - жертва се един живот в името на друг, защото любовта е живот. Това е основната тема в книгата, любовта - изстрадана, очаквана, забранена, открадната, невъзможна, но въпреки това оцеляваща в


" един метафоричен дъжд -
   почти апокалипсис."

 

в един пети сезон - "сезонът на последнато спасение."

Поезията на Галена Воротинцева е разнообразна. Въпреки че използва само класически стих, метриката и формата често са различни. Има стихове във всички ритмични стихотворни стьпки. Богатството на речника й често я изкушава да използва най-точните, най-въздействащите думи, макар понякога за сметка на това да се жертва част от точността на римите. Все пак, асонансните рими са по-скоро рядкост, отколкото характерна черта в поезията й. Тази малък компромис е цената, която тя избира да плати за сметка на въздействащото съдържание. Приемливо е. Защото и най- виртуозната техника, и най-богатите рими, ако не докосват и вълнуват сърцето на читателя, се свеждат само до мимолетен формализъм.

Галена е автор с утвърден стил, който се разпознава. Дори без името й да стои под тях, бих ги разпознал, както опитен търговец маркова стока. Някои поети, изявяващи се в литературните сайтове, подражават съзнателно или не на стила й. Така се появи и термина „галенизиране" на стиха.

Вълненията на лирическата/авторката "заразяват", индуктират съпричастност. Думите й са проницателни, забиват се в съзнанието, защото са вдъхновени от народни песни и поговорки, а понякога от библейски мъдрости. Друг път сякаш са части от диалози с познати на читателите утвърдени, наши и световни поети.

 

„И думите се точат като вой,

напук на сто членоразделни мъдрости...

................................................

да гръмнат изведнъж като инфаркт.

Забит като със цигански пирони

увисва върху тях безспорен факт -

че смисълът е вятъра да гониш. "

( "Думите ")

 

Прави впечатление един характерен, творчески похват. В много от творбите се задава един начален мотив, в първата строфа или в първите няколко стиха, ако става дума за астрофичен стих, който после се перифразира и се трансформира в поанта, поставяйки творбата в рамка. Финалните стихове често звучат като сентенции. Ето едно такова прозрение:

                                  "При теб ще дойда с резенче луна,

                                    посипано със захар от звездите..

                                    .........................................

                                    сега ти нося резенче луна -

                                    опазих я от сладката й пита.

                                    Преглъщай страховете и греха!-

                                    човек е съден всичко да опита. "

                                                            (" Резенче луна ")

 

Галена Воротинцева е ярко явление в най-новата ни съвременна поезия. Появата й веднага беше забелязана от лирици и прозаици, критици и лаици. Интересът към нея расте лавинообразно със скоростта на епидемия. Като умел стрелец, тя безпогрешно поразява своите мишени - душите на многобройните си читатели. Но изстрелите й не убиват, а събуждат и карат душите да завибрират с най-фините си честоти.

«

                                        .............................

                                      „ да те причакам рано

                                       с една сълза - магия -

 

                                       с надеждата ще гръмна

                                       като инфаркт внезапно. "

                                                      ( "Вълнение")

За Галена Воротинцева и нейните стихове могат да се напишат книги и ще бъдат написани. Дали в близко бъдеще или в по-далечно, това и аз, като нейната героиня в "На път", не се наемам да прогнозирам с точност.

 

                                  " За утре от сега не пророкувам  -

                                     че Бог високо - гледа и мълчи. "

 

Затова  пожелавам на нейната първа стихосбирка: На добър път !

-------------------------------------------------------
*- Дебелянов (Тиха победа) "

Е-книгата "Като Калина" на Галена Воротинцева можете да закупите оттук.


2011-01-16 | Прочетена: 1956