Полъх за промяна

Културни новини


ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД "КРЪСТАН ДЯНКОВ", 2019

Фондация "Елизабет Костова" | 2019-09-12


Наградата "Кръстан Дянков" на Фондация "Елизабет Костова" се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2018 г. и 28 октомври 2019 г. Наградата "Кръстан Дянков" е в размер на 3 000 лева. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ:

В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи, студенти по превод и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи преводач може да бъде номиниран за повече от един превод. Българското издателство на съответния номиниран превод дарява по 3 броя от изданието на български език (на хартиен носител) и осигурява за времето на провеждане на конкурса 1 брой от оригиналното заглавие на английски език (на хартиен или електронен носител). За да се включите, моля, попълнете и изпратете ФОРМУЛЯРА ЗА НОМИНИРАНЕ.

За носителите на наградата до момента може да прочете тук.

 

КРАЕН СРОК ЗА НОМИНИРАНЕ:

Номинации се приемат до 17:00 ч. на 28 октомври (понеделник) 2019 г. на имейл: info@ekf.bg.

Тема на съобщението: Награда за превод "Кръстан Дянков" (2019).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРИТЕЛИ:

Фондация "Елизабет Костова" е учредена в България на 24 май 2007 г. и е вписана в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието като фондация в обществена полза.

Ако желаете да подкрепите наградата за превод "Кръстан Дянков", можете да го направите с банков превод на следната банкова сметка на Фондация "Елизабет Костова", открита в български лева:

Фондация "Елизабет Костова"

"Юробанк България" АД

IBAN: BG03BPBI79401059632301

BIC: BPBIBGSF

Основание: Дарение за награда за превод "Кръстан Дянков"

Лице за контакт: Милена Делева, управляващ директор на ФЕК, mdeleva@ekf.bg.


2019-09-12 | Прочетена: 360