Сугестопедия за всеки родител и учител част III

Антон Каро


Как биха могли едни модерни уроци да бъдат сугестопедични? Как биха могли родителите да общуват ефективно с децата си през призмата на сугестивния подход? Това е целта на част 3 от поредицата „Сугестопедия за всеки родител и учител“: да осигури мост, по който сугестопедията да премине в XXI век. Защото ако първата книга от поредицата се явява едно въведение в методиката, съчетано с исторически преглед, както и среща с някои научни събития, белязали края на XIX началото на XX век, а втората книга съдържа методически предписания и методическа рамка за провеждането на един сугестопедичен урок, то третата част от поредицата съдържа правила и практически примери за процеса на изготвяне на самите уроци.

Също така, в третата книга са разгледани първостепенни въпроси, които имат пряко отношение към учебния процес и без които е немислимо провеждането на един сугестопедичен урок. Част от тези въпроси не са били актуални преди 30 години, но със смяната на строя въпроси като агресия, дисциплина, емоционална интелигентност, деца със специални образователни потребности и т.н. вълнуват все по-широк кръг от хора.

Днес ние отново трябва да върнем сугестопедията на човечеството, това е наш дълг! 


Книгата може да бъде закупена оттук - https://knigite.bg/ebook/ebook_new.php?pid=481


2020-05-14 | Прочетена: 587