Полъх за промяна

Културни новини


ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ИЗБИРА КОЙ ДА НОСИ НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ” ЗА 2020

Иван Богданов | 2020-01-09


Община Димитровград започна да приема предложения за избор на на носител на националната литературна награда „Пеньо Пенев“ за 2020 година. Тя се връчва еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия; веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета – 7 май. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

Предложения за носител на литературната награда „Пеньо Пенев” се правят от кмета на Община Димитровград, председателя на Общински съвет Димитровград, Обществени организации и творчески формирования, Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка, неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата, културни институции.

Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата.

Аргументираните предложения за наградите се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация – Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, не по-късно от 20 февруари 2020г. Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл.

Носителят на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград. Предложеният от комисията лауреат се утвърждава с решение на Общински съвет – Димитровград. Националната награда „Пеньо Пенев“ се връчва от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април – 8 май 2020г.), като лауреата получава диплом, пластичен знак и парична награда.

 

 

 

ЛАУРЕАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

Дамян Дамянов – 1970г.

Евтим Евтимов – 1972г.

Матей Шопкин – 1974г.

Николай Христозов – 1976г.

Андрей Германов – 1978г.

Божидар Божилов – 1980г.

Петър Караангов – 1982г.

Любомир Левчев – 1984г.

Петър Анастасов – 1986г.

Стефан Цанев – 1988г.

Валери Петров – 1990г.

Александър Геров – 1992г.

Христо Фотев – 1994г.

Константин Павлов – 1996г.

Павел Матев – 1998г.

Николай Кънчев – 2000г.

Иван Цанев – 2002г.

Иван Динков – 2004г.

Петко Братинов – 2006г.

Ивайло Балабанов – 2009г.

Екатерина Йосифова – 2010г.

Ангел Ников – 2012г.

Калин Донков – 2014г.

Петко Каневски – 2016г.

Георги Ангелов – 2018г.

 

ЛАУРЕАТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

Булат Окуджава – 1990г.

Йоздемир Индже – 2010г.

Веселин Ракчевич – 2014г.

Михаил Синелников – 2018г.

 

ЛАУРЕАТИ НА СПЕЦИАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

 

Кръстьо Кръстев – 2014г.

Демир Демирев – 2016г.


2020-01-09 | Прочетена: 510